Obsługa finansowo-księgowa:

 • prowadzimy księgi rachunkowe i podatkowe spółek oraz osób fizycznych
 • wykonujemy sprawozdania finansowe, wspomagamy przeprowadzenie inwentaryzacji
 • prowadzimy ewidencje środków trwałych i wyposażenia
 • określamy bieżące obciążenia podatkowe VAT/PIT/CIT i ZUS
 • przekazujemy drogą elektroniczną deklaracje i zeznania do urzędów
 • informujemy o bieżącej sytuacji wynikowej, rozrachunkach z kontrahentami itp

Kadry i płace

 • wspomagamy sporządzenie umów o prace oraz cywilnoprawnych
 • wykonujemy listy płac oraz rachunki zleceniobiorców
 • wspomagamy prowadzenie akt osobowych i innych wymaganych ewidencji
 • prowadzimy ewidencję urlopów, zwolnień, godzin nadliczbowych itp
 • pełna obsługa ZUS: zgłoszenia, wyrejestrowanie, zeznania i druki: Z-3, Z-7, RP-7
 • wykonujemy zeznania roczne: PIT-11, PIT-4R, PIT-8C itd

Wspomaganie decyzji gospodarczych

 • przekazujemy informacje dla racjonalizacji obciążeń podatkowych
 • wspomagamy opracowanie wniosków kredytowych
 • generujemy wezwania do zapłaty i noty odsetkowe dla dłużników
 • wspomagamy dopasowanie planu kont do potrzeb informacyjnych Klienta