Honoraria

Nie stosujemy stałych cen, każdorazowo staramy się uwzględniać zarówno faktyczny wkład naszej pracy jak i bieżące możliwości finansowe naszego Klienta. Nie oczekujemy jednak zapłaty za każdą czynność - w ustalonej stawce miesięcznej zawarta jest cena usługi kompleksowej. Poniżej przedstawiamy przykładowe ceny netto za 1 miesiąc na typowe usługi:

  • prowadzenie Ksiąg Rachunkowych: od 500 zł

  • prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów: od 150 zł

  • prowadzenie ewidencji przychodów: od 80 zł

  • wykonanie sprawozdania finansowego: w wysokości stawki miesięcznej za prowadzenie ksiąg.